We don’t live single issues lives. Pas als we uitzoomen zien we samenhang en relaties. Over hoe we met onszelf, elkaar en met de aarde omgaan. Een verspreid, holistisch bewustzijn is als het licht van een huiskamerlamp dat alles insluit en het geheel van een situatie in zich opneemt en verlicht. Onze westerse cultuur kenmerkt zich door een sterk gericht bewustzijn. We zijn gewend vooral in te zoomen, ons als een schijnwerper op één element te concentreren en al het andere dat niet van belang lijkt buiten te sluiten. Daarmee creëren we een afgescheidenheid die in werkelijkheid niet bestaat en waarmee we ons zicht beperken.

The bigger picture is een bewustwordingsreis langs de fundamenten van onze westerse cultuur. Een verhaal waarin psychische, maatschappelijke en spirituele lijnen samenkomen en dat aan de basis ligt van een wereld die duurzamer, liefdevoller en vreedzamer is.

We gaan verhalen delen met elkaar over onszelf en onze cultuur. We leven in een bijzondere tijd. Voor veel mensen is het voelbaar dat de energie aan het veranderen is. We zien het terug in de ingrijpende veranderingen in onze maatschappij. Allerlei verborgen en onbewuste zaken komen aan het licht en vele oude structuren staan op instorten, ze passen niet meer bij de Nieuwe Tijd.

Als al onze uitgangspunten, onze fundamenten, onze dominante denkbeelden in onze westerse cultuur zoals we die lang gekend hebben veranderen, roept dat ten diepste een vraag op naar onze identiteit. Wie zijn we in werkelijkheid? Het lijkt erop dat we als cultuur verdwaald zijn, onszelf zoeken, misschien zelfs kwijt zijn en in een identiteitscrises verkeren. The bigger picture nodigt uit om anders te kijken naar onszelf en onze cultuur. Met een frisse kijk op deze tijd, op de wereld en op jezelf van binnenuit. Hoe kunnen we met de wind in de rug bewegen? Cultura cura, de cultuur die we samen maken kan ons in alle liefde helen. Een samenzijn voor de zoekende geest waarin we ervaringen en verhalen delen en ons open stellen voor elkaars waarheid.

Een reis langs heden, verleden en toekomst bezien vanuit het geheel van de geschiedenis en het geheel van de mensheid uitmondend in een cultureel fundament en zelfbeeld over wie we zijn en hoe we als mensheid worden geacht te leven;

Wat zijn de gevolgen van dit zelfbeeld voor individuele mannen en vrouwen, voor onze dagelijkse rollen en levensmogelijkheden en wat zijn de effecten van dit zelfbeeld op onze waarden, op al onze instituties, op hoe we sociale, politieke, economische zaken vorm geven en organiseren – en op de richting van onze culturele evolutie?

Wat betekent de Nieuw Tijd voor ons als individu, levend in een westers land of voor de organisaties waarin we werken? Is de samenleving iets dat onafhankelijk van ons bestaat? Welke universele- en systeemwetten zijn er waar we gebruik van kunnen maken zodat we creëren op een lichte en niet op een zware manier?

Hoe zorg je er als team of organisatie voor dat je futureproof bent? Welke krachten zijn aan het kantelen (oa hoofd – hart/ lineair – cyclisch / top-down – bottom up) waardoor nieuwe energie vrijkomt ten behoeve van mens, organisatie en maatschappij?

Prikkelende inhoud gecombineerd met luchtige lichtheid door het gebruik van kunst en archetypen als collectieve spiegels die alle menselijke ervaringen reflecteren:

Verbinden met jezelf: door gebruik te maken van archetypen en kunst komen we uit de cirkel van het denken, of kunnen we het eigen ‘dichtgemetselde’ perspectief weer openmaken en de verbinding leggen met ons hart, ons gevoel, innerlijke beelden (mindsets) die denken en doen bepalen;

Verbinden met elkaar: veel dialoog en actieve uitwisseling van interpretaties en ideeën op thema’s die spelen bij individu, team, organisatie of maatschappij. Leren van elkaar door te reflecteren, door in gesprek te gaan met elkaar, vragen oproepen en onderzoeken, emoties losmaken, betekenis geven en ervaringen creëren. Discussies die fun en interessant zijn en waaraan iedereen kan deelnemen en een bijdrage leveren.

TESTIMONIALS

d.d. 10 mei 2016 Masterclass Nieuw Wereld van het Parket Noord Nederland

Wat men als heel positief heeft ervaren is het feit dat jij ons eens vanuit ander perspectief dan wat we zelf meestal hanteren, hebt meegenomen in centrale onderwerp van de Masterclasses. Voor paar collega’s sloot dit echt aan bij hun belevingswereld, voor anderen was het echt een “verder van hun bed-show”. Leuk om te horen was dat ze er allemaal wel over nadenken.

Daarnaast viel het tweede deel van de bijeenkomst erg in de smaak. De dag na de masterclass hadden we toevallig een landelijke OM-dag over leiderschap en het aspect van de schilderijen kwam in verschillende gesprekken terug. Vooral het gegeven dat je toch hele verschillende beelden kunt hebben bij 1 schilderij, zette aan tot gesprek. Ook omdat collega’s toch ook wel persoonlijke onderwerpen ter discussie hebben gebracht.

Jouw begeleiding werd ook als positief ervaren: rust, doorleefd verhaal en ruimte voor inbrengen meningen, waren thema’s die ik terug gehoord heb. Vond het zelf erg leuk om je te leren kennen. Toch wel spannend als je elkaar nog nooit eerder hebt ontmoet en dan een dergelijke bijeenkomst met elkaar organiseert. Vond je erg constructief in de voorbereiding van de bijeenkomst en de samenwerking erg prettig!”

Liebeth Joosten – Van der Veen
Hoofd Team Interventies
Openbaar Ministerie
Arrondissementsparket Noord-Nederland

d.d. 3 mei 2016 Hello from the other side – presentatie netwerkbijeenkomst NCD

” Ik ben net terug van een PUM missie in Solo, Java Indonesia, een prachtige ervaring om een in nood verkerende onderneming (50 FTE) te mogen helpen met hun marketing en businessplan. Tijdens het bezoek aan een winkelcentrum in Solo heb ik herhaaldelijk moeten denken aan de wervelende en inspirerende presentatie van Anja Beerepoot die ik op 3 mei mocht bijwonen bij een NCD district bijeenkomst. Zij liet mij beter kijken naar wat ik zag op Java. In het winkelcentrum zag ik veel reclame met foto’s van mannen en vrouwen, bespottelijk dacht ik, het waren allemaal blanke Europese gezichten, dit terwijl het gehele winkelcentrum draaide op de omzet van de lokale Indonesische bevolking.

Anja toonde ons een enorme hoeveelheid plaatjes in haar presentatie en liet ons op adem komen door een verplichte kijk in onze spiegel. „Kijk nu eens anders” leek zij te zeggen, „reageer nu eens anders en verbind je met die ander”. Ik was aan het werk in een land met 240 miljoen inwoners waar de meeste mensen geen separate crisis meer onderscheiden maar een doorlopende. Haar voorbeeld van de blanke actrice die de rol van Nina Simone moest spelen, whitewashing wordt dat genoemd leerde ik die avond van Anja. Dus wat ik zag in Solo, was een manier om de Javanen te doen denken dat alles wat mooi is blank en lang moet zijn.

Jan van Rij
Voorzitter Sudemare Holding B.V.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Reken uit (ter beveiliging) *